Вход | 
Список классных руководителей

Классные руководители (2018-2019 учебный год)

Группа Кл. руководитель Староста
110м/с Медведева Е.Н. Машковцева Софья
120м/с Медведева Е.Н. Ракетов Максим
130м/с Копысова Н.В. Занчурина Мария
11м/с Смирнова Я.К. Дударь Анна
12 м/с Гилева И.А. Зыков Роман
13 м/с Метелева Ю. О. Нелюбина Анастасия
21м/с Морозова Н.Г. Батухтина Екатерина
210 м/с Старостина Н.В. Бобылева Дарина
220 м/с Горобец Н.Л. Шустова Василиса
230 м/с Веселкова Ф.П Елькина Мария
310 м/с Петухова Н.С. Шкляева Анастасия
320 м/с Кощеева Е.В. Камалиева Ляля
330 м/с Огибалова О.В. Заикина Дарья
32м/с Прозорова М.Н. Бродникова Анна
410м/с Прокопьева Е.В. Мищихина Мария
420м/с Клевцова О.Л. Ламина Юлия
430м/с Пантелеева Е.А. Шишкова Ярослава
1-А л/д Верешкина О.И. Орлова Юлия
1-Б л/д Ефремова Н.Н. Мачихина Екатерина
2-А л/д Гурьев П.А. Вычугжанина Евгения
2-Б л/д Верешкина О.И. Агаева Телли
2-В л/д Соболева Н.В. Петрушкин Алексей
3-А л/д Куимова М.Р. Казакова Вероника
3-Б л/д Тарзян Н.Б. Курбанова Вероника
3-В л/д Гилева И.А. Попова Светлана
4 л/д Пантелеева Е.А. Кропачева Анастасия
1 акуш. Ворсина В. Б. Терюхова Алена Алексе
2 акуш. Лубнина Н.Н. Лебедева Анастасия
3 акуш Рангулова Е.А. Новикова Валентина
1 СП Артеменко И.М. Махнева Кристина
2 СП Гущина Н. О. Гришина Алена
1 ЗТО Скопина Г.А. Шитов святослав
2 ЗТО Шапкова С.В. Бичевский Илья
3 ЗТО Гущина Н. О. Холмогорова Любовь
10 лаб Эсаулова Е.В. Решетникова Алена
210 лаб Лазарева М.Н. Васенина Елизавета
320лаб Шалагинова Г.В. Пикулева Вероника
430лаб Шалагинова Г.В. Дуркина Анастасия
10 фар Глебова Е.Е. Бронникова Владлена
210 фар Лапина М.М. Вотти Екатерина
320фар Эсаулова Е.В. Зыкова Юлия
430фар Борнякова С.Ю. Сараева Ксения

16 м/с , 17 м/с Варсегова Т.В.
26 м/с Морозова Н.Г.
27 м/с Старостина Н.В.
36 м/с Смирнова А.А.
46 м/с Ворсина В.Б.
47м/ с Мельникова Е.А.
1фарм (оч.-заоч.) Сумкина Л.К.
5 л/д Бельтюкова О.В.

  

Условия использования | Соглашение о безопасности |  Copyright 2010 by SM Soft